Срби Црне Горе

Познавање закона 1914: Црногорци су по народности Срби, црногорска народност не постоји

Односно народа наше отаџбине, ми не би никако могли употребити назив "црногорски народ" у смислу народности, пошто су Црногорци по народности Срби, а црногорске народности не постоје. Поред тога на црногорској државној територији има држављана и других народности осим српске, али им то не смета да и они са политичког гледишта спадају у црногорски народ

У приручнику Познавање закона, а који је издат у вријеме независне и међународно признате државе – Краљевине Црне Горе 1914. године пише да су Црногорци по народности Срби, а да црногорска народност не постоји.

Односно народа наше отаџбине, ми не би никако могли употребити назив „црногорски народ“ у смислу народности, пошто су Црногорци по народности Срби, а црногорске народности не постоје. Поред тога на црногорској државној територији има држављана и других народности осим српске, али им то не смета да и они са политичког гледишта спадају у црногорски народ.

Према овоме треба добро разликовати појам народ у политичком и етнографском смислу, да би се избјегли штетни, а више пута и опасни неспоразуми. Тако нпр. формулу „Црна Гора је Црногорце“ треба разумјети тако да се у тој формули страни држављани противуставе држављанима црногорским, а сви црногорски држављани у њиховом односу према држави, независно од њихове народности једнаки су и равноправни.

Познавање закона саставили Живко Драговић и Љубомир Бакић.

Познавање закона 1914: Црногорци су по народности Срби, црногорска народност не постојиПознавање закона 1914. година, Цетиње; ФБ страница Историја Србске Црне Горе

Преузето ИН4С

Познавање закона 1914: Црногорци су по народности Срби, црногорска народност не постоји

Back to top button