Новости – Дешавања

IN MEMORIAM: ПРОФ. ДР БОЖИЦА МЛАДЕНОВИЋ

Са великим жаљењем обавештавамо јавност да је 28. јула 2020. године изненада преминула др Божица Младеновић, редовни професор на Департману за историју Филозофског факултета.

Рођена је 1. 1. 1963. године у Прокупљу. Дипломирала је 1987. године на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду. Постдипломске студије на одсеку за Општу савремену историју 20. века уписала је код проф. др Андреја Митровића 1987. године, а завршила 1990. одбраном магистарског рада Жена у Топличком устанку 1917. године. У марту 1998. године одбранила је докторску дисертацију Град у Војно-генералном гувернману у Србији од 1916. до 1918. године.

Од августа 1988. године радила је у Историјском институту САНУ у Београду. У оквиру научних пројеката Института проучавала је историју Србије у Првом светском рату и објављивала историјске изворе из овог периода.

Од априла 2008. године ради на Департману за историју Филозофског факултета у Нишу, у звању редовног професора на предметима из Опште историје 19. века. Објавила је 12 књига, од којих је пет монографија, око сто чланака и студија и учествовала на више међународних и националних скупова.

У периоду од октобра 2016. до октобра 2018. године била је управник Департмана за историју.

Преузето https://www.filfak.ni.ac.rs/

Back to top button