Други светски ратЗанимљивости

Јагодинска пивара током Другог светског рата

Немачка војска је 10. априла 1941. године окупирала Јагодину и успоставила своју команду. Јагодинска пивара остала је у рукама претходних власника. Али је у управном одбору, поред три члана са југословенским држављанством, било и три Немца.
Директор је и даље био Чех, Јосиф Бекерус, који је живео у Краљевини Србији од 1909. године, са прекидом током Првог светског рата (1914-1918). Постао је директор Јагодинске пиваре 1921. године, и поред тога је био власник 3.300 акција у фабрици чарапа „Моравија” (номинална вредност акције 100 динара), 1.400 акција Јагодинске пиваре (номинална вредност акције 200 динара) и 3.000 комада слободних акција. Он је постао држављанин Краљевине Југославије 1939. године.

Током немачке окупације, пивара је наставила рад, а директор је и даље био Јосиф Бекерус. Године 1941. производња је износила 60.000 хектолитара пива, али већи део је произведен у периоду од јануара до априла месеца. Производња се постепено смањивала, тако да је 1942. године прозведено 40.000 хектолитара, 1943. 30.000 хектолитара и 1944. „само” 25.000 хектолитара пива. Немачка војска је за своје потребе узимала половину произведених количина, док је остатак продаван угоститељским и трговачким објектима. До 14. новембра 1942. одвијала се слободна продаја, да би од тог датума пиво могло бити купљено само од продаваца који су имали посебну дозволу Крајскоманде.

12_1-600x368

2 – Јагодинска пивара

Фабрика квасца у саставу Парне пиваре је наставила нормално своју производњу. Године 1941. произведено је 119.619 килограма квасца, године 1942. 247.739 килограма квасца, године 1943. 216.743 килограма квасца и године 1944. 140.792 килограма (Јагодину су ослободили Совјети и партизани 17. октобра 1944. године). Призводи су највише продавани преко трговачких мрежа, док је једна шестина, или петина испоручивана војсци.

Током 1942. године извршена је највећа лиферација од стране војске Вермахта. Производња је зависила од сировина добијених од Централе за пиво и шећер и Парна пивара је имала добре односе са директором Централе за шећер, Јлегихом. Немци су придавали значаја Парној пивари у Јагодини, тако да је она 1943. године добила посебан третман. Током рата било ја запослено 103 радника, који су плату добијали по посебним ценама од комесаријата за цене и наднице. Надзор је вршен преко Управног одбора.

Пиво је отпремано и југословенској војсци у отаџбини неколико пута. Материјална помоћ је давана и партизанима. Тако је помоћ дата и Беличкој партизанској чети током оснивања те чете. Преко Косте Вукосављевића послато је десетак хиљада пари веша партизанима, запошљаване су жене чији су мужеви били у партизанима, и после 1. фебруара 1944. помоћ је давана сваком који би се обратио директору Јосифу Бекересу.

Од стране Војног суда крагујевачке области – већа при команди подручја у Јагодини, Јосиф Бекерус је осуђен 4. јула 1945. године на осам година присилног рада и конфискацију целокупне имовине. Војни суд Прве армије 27. децембра 1945. године је умањио казну Јосифа Бекеруса на три године присилног рада.

Владимир Орбовић

Преузето Пуњени паприкаш

Back to top button