Други светски ратКомунизам

Апел српском народу

Апел српском народу је документ објављен у листу „Ново време“ 13. августа 1941. године у коме је јавно осуђен комунистички устанак у окупираној Србији и народ позван на поштовање окупаторског реда и мира (ради опстанка народа и заустављања разарања државе). Аутор Апела био је Велибор Јонић, комесар просвете у Комесарској управи Милана Аћимовића.

ТЕКСТ АПЕЛА

„Српски народ доживљава тешке дане. У овим судбоносним часовима, дужност је сваког Србина, сваког правог родољуба, да свим својим снагама помогне да се у земљи сачува мир и ред, јер је само тако могуће да се успешно изврши велико дело националне обнове отадџбине и нашем напаћеном народу обезбеди боља будућност.

У тренуку када огромна већина нашег народа јасно увиђа да је то једини пут нашег националног спасења, шака туђинских плаћеника и саботера по наредбама злочиначког бољшевизма својом безумном акцијом доводи у питање све напоре на сређивању наших прилика и намерно покушава да у земљи изазове пожар уништења и истребљења, у варљивој нади да ће тиме нешто помоћи својим господарима. Разбојничке банде, састављене од комуниста и одбеглих робијаша, који су се одметнули од власти, упропашћују народну имовину, убијају и пљачкају наше суграђане и угрожавају животе невиних жена и деце.

Овим својим неделима ти злочинци доводе у питање опстанак целокупног нашег становништва, целе српске нације.

Сваки трезвен и паметан Србин, сваки добронамеран син ове земље који мисли својом главом схвата опасности које нам прете. Његова су страховања оправдана када се имају на уму опасности којима је једна побеђена земља изложена када се у њој помути мир. Његово је гнушање изазвано нарочито када се на понуду победника за лојалну сарадњу, одговара пуцањем из заседе. Овакав мучки и недостојан начин борбе не одговара витешком духу нашег народа, и баца тешку љагу на цео српски народ. Наш народ није комуниста, нити има ма какве везе са овим међународним рушиоцима насветијих тековина европске културе. Због тога не смемо више скрштених руку гледати како нас они на наше очи гурају у понор.

Не смемо допустити да услед њихових злочина и овај део наше земље, ово острво спасења целокупног српског народа, буде угрожено, а наш народ десеткован и прогнан из својих домова. Куцнуо је последњи час да се пренемо и устанемо у одбрану свог опстанка. Дужност је сваког правог српског родољуба да свима силама настане да се онемогуће паклене намере комунистичких злочинаца.

Зато позивамо целокупан српски народ да одлучно у свакој прилици и свима средствима помогне наше власти у борби противу ових злотвора српског народа и његове будућности.”

ПОТПИСНИЦИ:

Епископ ниски др. Јован; епископ зворничко-тузлански Нектарије; епископ будимљански Валеријан; викар Њ. Св. Патријарха; др. Кошта Кумануди, бив. претседник Народне скупштине; др. Мирослав Спалајковић, посланик у пензији; Александар Цинцар-Марковић, бивши министар иностраних послова; Јосиф Костић, сенатор и армирски ђенерал у пензији; Петар В. Кошић, армиски ђенерал; др. Велизар Јанковић, министар у пензији; Драгутин Пећић, бивши министар; Александар Мијовић, бивши министар; Милан Аћимовић, бивши. министар; др. Светислав Поповић, бивши министар; Душан Летица, бивши министар; Димитрије Љотић, бивши министар; Риста Јојић, бивши министар; др. Лазар Марковић, бивши министар; Жижа Рафајловић, бивши министар и ban; Ђура Јанковић, бивши министар; Спасоје Пилетић, бивши министар; Панта Јовановић, бивши министар; Војислав Ђорђевић, бивши министар; Васа Јовановић, бивши министар; Душан Пантић, бивши министар; Угрин Јоксимовић, бивши сенатор; др Јован Радоњић, сенатор и члан Српске Краљ. академије; Момчило Јанковић, адвокат и бивши народни посланик; Таса Динић, пуковник и бив. народни посланик; Ђура Котур, бив. сенатор; Јован Радуловић, бив. народни посланик; Милан Стоимировић-Јовановић, бив. народни посланик; Драгомир Стојадиновић, бивши народни посланик; др Александар Белић, председник Српске Краљевске академије наука; инж. Петар Мићић, ректор Универзитета; Русомир Јанковић, претседник Касационог суда; Милан Н. Јовичић, председник Апелационог суда; Драгиша Леовац, заменик претседника Државног савета; Миливоје Пурић, претседник Главне контроле; др. Милан Радосављевић, гуверне Народне банке; Тома Росандић, вајар и ректор Уметничке ликовне академије; др Александар Јовановић, ректор Економско-комерцијалне школе; Петар Коњовић, ректор Музичке академије; др Милосав Стојадиновић, претседник Београдске општине; Никола Беловић, претседник Трговачке омладине; др. Јован Мијусковић, потпредседник Лекарске коморе; Влада Илић, председник Индустријске коморе; Михаило L. Ђурић, председник Трговачке коморе; Милан Стојановић, таснер и претседник Занатске коморе; инж. Душан Глишић, претседник Инжењерске коморе; Иван M. Милићевић, потпредседник Београдске општине; Бошко Богдановић, помоћник министра просвете у пензији; Вељко Петровић, књижевник и члан Српске Краљевске академије наука; Ђока Јовановић, вајар и члан Српске Краљевске академије; Ранислав Аврамовић, помоћник министра у пензији; др. Лажа Станојевић, проф. Универзитета; др. Светомир Ристић, проф. Више педагошке школе; Велибор Јонић, професор; др. Михаило Илић, проф. Универзитета; др. Љубомир С. Дуканац, проф. Универзитета; Радивоје Николић, држ. сав. у пензији; др. Милош Радојковић, проф. Универзитета; др. Милош Московљевић, проф. Више педагошке школе; Радоје Јанковић, министар на страни у пензији; Милош Лазаревић, министар на страни; Бранко Лазаревић, министар на страни; др. Милан Хорватски, помоћник министра; Мирко Костић, проф. Универзитета и бив. нар. посланик; Никола Станаревић, директор Пошт. штедионице; др. Милан Кашанин, књижевник и директор Музеја; др. Светислав Стефановић, књиж.; инж. Милосав Васиљевић, др. Стеван Иванић, помоћник министра; инж. Станислав Јосифовић, помоћник министра; Буда Цвијановић, помоћник министра; Алекса Матановић, државни саветник; Драгиша Здравковић, државни саветник; Добра Петковић, члан Гл. контроле; др. Кошта Луковић, књижевник и новинар; Јован Тановић, новинар и претседник издавачког предузећа „Политика” А. Д. Јован Томић, проф. Универзитета; др. Бранко Милетић, проф. Универзитета; др. Иван Арковљевић, проф. Универзитета; инж. Ђорђе Мијовић, проф. Универзитета; др. Реља Поповић, проф. Универзитета; Владимир-Велмар Јанковић, књижевник; Ђорђе Перић, новинар; Шима Пандуровић, књижевник; Ратко Парезанин, новинар; Дамљан Коваћевић, књижевник; др. Виктор Новак, проф. Универзитета; Дарко Петровић, инж.; др. Милан Будимир, проф. Универзитета; др. Љубиша Вуловић, проф. Универзитета; др. Воја Младеновић, проф. Више педагошке школе; Теофан Ристић, доцент Економско-комерцијалне школе; Милорад Димитријевић, инж.; Душан Васић, протојереј; Милорад Михаиловић, протојереј; Божидар Прокић, судија Апелационог суда; Милан Божић, судија Апелационог суда; др. Ђорђе Пешић, претседник „Југораса”; Алекса Поп Митић, трговац; Рада Димић, индустријалац; Радомир Пуљевић, трговац; Лазар Петровић, трговац; Никола Шимић, трговац; Михаило С. Швабић, директор Хипотекарне банке Трг. фонда; Миливоје Костић, извозник; Свет. Ј. Јелић, директор Извозне банке; Димитрије Богојевић, директор Трговачке банке; Јован С. Обрадовић, дир. Осигуравајућег друштва „Дунав“; Илија Богдановић, грађевинар; Милутин Поповић, посл.; инж. Драг. Петровић; инж. Јован Милосављевић; Миодраг Кузмановић, адвокат; Фрања Галијан, адвокат; Слободан Д. Суботић, адвокат; Драг. Саичић, инжењер; Влад. А. Богдановић, претседник Савеза угоститеља; др. Бранимир Малеш, нац. Министар. просвете; Владимир Вујић, књижевник; Петар Ј. Одавић, књижевник; Светозар Спажачевић, новинар; Љубомир Алексић, нац. Мин. просвете; Стеван Станковић, секр. Акад. ликовне уметности; Синиша Кордић, књижевник и директор гимназије; Милан Недељковић директор школе за прим. уметност; Михаило Поповић, протојереј; Илија M. Паракос, директор „Дириса”; Момир Вељковић, управник Народног позоришта; Момчило Милошевић, управник државне штампарије; др. Јован Гашић, главни секретар Београдске берзе; др. Цветко Грегорић, главни секретар Савеза индустријалаца; Никола Петровић, трговац; Никола Живковић, трговац; Атанасије Урошевић, трговац; Маринко Грујићић, извозник; Петар Младеновић, директор Чиновничке банке; др. Јосип Спољар, директор Осигуравајућег друштва; др. Милош Тривунац, декан и професор Универзитета; др. Михаило Радовановић, професор Више педагошке школе; др. Павле Вујовић, професор Универзитета; др. Боривоје Г. Милојевић, професор Универзитета; др. Милан Мирковић, доцент Универзитета; др. Станко Скерљ, професор Универзитета; др. Вукић M. Мичевић, ванредни професор Универзитета; др. Димитрије Antic, професор Универзитета; др. M. Видановић, професор Универзитета; др. Филип Медић, професор Више педагошке школе; др. Слободан Поповић, проф. Универзитета; др. Милан Тодоровић, проф. Универзитета; др. Радивоје Кашанин, проф. Универзитета; др. Димитр. Стефановић, проф. Универзитета; др. Драг. Аранђеловић, проф. Универзитета; др. Ванлић, професор Више педагошке школе; Милутин Јовановић, директор банке; Васа Петровић, директор банке; Милан Дивјак, индустријалац; Ђорђе Анђелковић, штампар; Драгутин Урошевић, трговац; Р. Јовановић, извозник; Љубомир Сарачевић, извозник; M. Крсмановић, протојереј; др. Бранислав Крстић, директор Женске учитељске школе; инж. Андра Поповић, инж. А. Петровић, Сергије Baltic, приватни чиновник; др. Душан Узелац, директор Народне банке; др. Милоје Стоиљковић, професор Универзитета; др. Ђока Слијепчевић, доцент Универзитета; др. Јован Ђорђевић, професор Универзитета; Стеван Јовановић, начелник Министарства просвете; Панта Аранђеловић, начелник Банске управе; др. Јован Ердељановић, проф. Универзитета; др. Милутин Миланковић, професор Универзитета и члан Српске Краљевске академије; др. Тома Живановић, проф. Универзитета; др. Ђорђе Тасић, професор Универзитета; др. Миодраг Ибровац, професор Универзитета; Ђурђе Стојановић, приватни чиновник; Никола Б. Јовановић, генерални секретар Удружења глумаца; Владета Драгутиновић, члан Народног позоришта; инж. Душан Ђорђевић, оперски певач; Никола Цвејић, оперски певач; др. Адам Богосављевић, виши саветник Мининсарства просвете; Михаило Вонцина, трг.; Стеван Шкорић, претс. Удруж. трг. млеком; Јездимир Милосављевић, трг.; Душан Лазић, трг.; Риста Ракочевић, школски надзорник; Тодор Димитријевић, управитељ школе; Миодраг Јанковић, управитељ школе; Владан С. Лапчевић, управитељ школе; Драган Додош, трговац; Александар Богојевић, директор банке; Димитрије Милосављевић, трговац; др. Велимир Михаиловић, управник Опште државне болнице; др. Никодије Благојевић, шеф Оделења Опште државне болнице; др. Миодраг Марковић, лекар; инж. Светозар Матијашевић, инж. Никола Лалић; инж. Васа Тодоровић; др. Миодраг Врачевић, лекар; др. Жика Марковић, лекар; др. Властимир Ивковић, лекар; др. Милица Мићић-Иванић, лекар; др. Шима Илић, лекар; др. Милан Влаинац, професор Универзитета; др. Никола M. Поповић, професор Универзитета; др. Војислав Мишковић, професор Универзитета; др. Сава Јанковић, приватни доцент; Миодраг M. Матић, управник Главног телеграфа; Никола Радовановић, заменик директора Пошта, телеграфа и телефона; Веља Павловић, инспектор; Чеда Радојковић, вице-гувернер Народне банке; Славко Теокаровић, индустријалац; Милан Јаношевић, трговац; Бранислав Јаношевић, трговац; Лука Солдатовић, трговац; Драг. А. Штула, индустријалац; Бранко Стојановић, трговац; Мило Сеферовић, виши саветник; инжењер Петроније Јокић, саветник; др. З. Миладиновић, в. саветник; др. Лазар Мирковић, професор Универзитета; др. Боривоје З. Милојевић, проф. Универзитета; др. Љубомир Бајаловић, проф. Економско-комерцијалне школе; инж. Драгомир Јовановић, професор Универзитета; др. Иван Ђаја, проф. Универзитета; др. Илија Пржић, професор Универзитета; др. Душан Поповић, професор Универзитета; др. Милосав Лутовац, проф. Економско-комерцијалне школе; др. Мил. В. Јовић, проф. Економско-комерцијалне школе; др. Симеон Гаћеша, проф. Економско-комерцијалне школе; др. Фехим Барјактаровић, проф. Универзитета; др. Јован Ловчевић, проф. Универзитета; др. Душан Глумац, проф. Универзитета; Светислав Петровић, професор Више педагошке школе; др. Бранислав Станојевић, проф. Универзитета; др. Милан Фотић, професор Универзитета; др. Владимир Р. Петровић, професор; др. Милоје M. Милојевић, професор Музичке академије; др Радослав Брасован, професор Универзитета; Радослав Брасован, професор Универзитета; др. Душан Борић, професор Универзитета; др. Гојко Ружић, професор Универзитета; др. Милан Владисављевић, професор Универзитета; др. Јован Ј. Туцаковић, професор Универзитета; др. Бранислав Шљивић, професор Универзитета; Божидар Стојковић, професор Више педагошке школе; др. Илија Ђурићић, професор Универзитета; др Радослав Грујић, професор Универзитета; др. Растислав Марић, професор Универзитета; Душан Милојкови, начелник Министарства; Станоје Протић, члан Главне контроле; Влад. Бублик, директор Осигуравајуће банке; Спасоје Спасојевић, трговац; Живко Сајковић, трговац; Јован Костић, виши инспектор Народне банке; Антон Вошић, трговац; Петар Младеновић, трговац; Бор. Јанковић, цл. фирме Маричић и Јанковић; Мил. Стокић, члан фирме Тодор Мраовић; Жежељ Андра, инспектор; Радуловић Бранко, саветник Министарства; Васа Јовановић, потпредседник Индустријске коморе; Божа M. Вићентијевић, адвокат; др. Ст. Нижетић, лекар; др. Бора Поповић, лекар, др. Добривоје Максимовић, лекар, шеф Одељења Опште државне болнице; Света Јовановић, управник поште; Илија П. Жаржевић, управник поште; др Милош Радојчић, доцент Универзитета; инзњер Ђорђе Димитријевић, доцент Универзитета; др. Никола Константиновић, професор Економско-комерцијалне школе; др. Лажа Костић, професор Економско-комерцијалне школе; Боривоје Јосимовић, школски надзорник; Тодор Лилић, професор; Димитрије Поповић, директор гимназије; Никола Поповић, професор; Спасеније Прича, директор гимназије; Никола Кузељ, професор; Живојин Ђерђевић, директор гимназије; Даринка Стојановић, директор гимназије; инж. Бранислав Којић, доцент Универзитета; др. Риста Песарич, доцент Универзитета; инж. Милош Мартић, доцент Универзитета; Панта Шобајић, директор гимназије; Д. Л. Спасић, директор Осигуравајућег друштва; Милош Петровић, трговац; Т. Тутунковић, трговац; Радослав Павловић, учитељ; Душан С. Томић, професор Универзитета; Стеван Стевановић, доцент Универзитета; инж. Шима Милутиновић; инж. Александар Б. Дамјановић, универзитетски доцент; Јордан Петровић, инжењер; Душан Ј. Витас, инжењер; др. Милош Мисирлић, лекар; др. Владимир Чавка, лекар; др. M. Јовчић, лекар, шеф Одељења; др Стевановић Цупара, асистент; Јован Поповић, инжењер; Лажа Савков, инжењер; др. Стеван Васојевић, лекар; др. Милован Банић, лекар; др. Петар Мартиновић, лекар; Велислав Томашевић, инжењер; Милутин Максимовић, инжењер; Павле Ђорђевић, инж; др. Јованка Маговцевић, лекар; др. Павле Туцаковић, лекар; др. Павле Радосављевић, лекар; др. Душан Грегорић, лекар; Душан Костић, инжењер; Јелена Ђорић, инжењер; Богдан Лалковић, инжењер; Стеван Христић, професор Музичке академије; К. Манојловић, професор Музичке академије; инж. Симеон Корецин, асистент Универзитета; Радивоје Гајић, школски надзорник; Богдан Поткоњак, управитељ школе; Даринка Митрановић, директор гимназије; Кошта Николи, директор гимназије; Катарина Јовичић, директор гимназије; Миомир Синобад, директор гимназије, Павле Вујић, студент права; Младен Вуковић, студент права; Момчило Кнежевић, студент ветерине; Милан Васовић, канд. инж.; Векослав Мандић, студент; Мијо Пушић, радник; Љубомир Максимовић, графичарски радник; Љубомир Миленковић, машински радник; M. Коларић, трговац; Ранко Стамовјевић, трговац; Милан Мојић, трговац; Васа Васиљевић, трговац, Драгутин Милићевић, трговац; Мил. С. Милошевић, учитељ; Драг. Милановић, управитељ школе; Растимир Јовђевић, учитељ; Србисав Петровић, учитељ; Стеван Петровић, учитељ; Драган Грбић, управитељ школе; Влад. Пишчевић, студент права; Душан Вуковајац, студент; Жарко Ћакић, ст. права; Миладин Јевтић, механичар; Милорад Ђуришић, радник; Милан M. Милић, граф; Јевта П. Колаковић, радник; Душан Ћирић, обућ. радник; В. Тадић, трговац; Д. Марковић, учитељ; Драг. Митровић, учитељ; Милан Поповић, музич.; Фрања Позарковић, приватни намештеник; Бранко Дивјан, радник; Драган Додош, радник; др Павле Вукасовић, лекар; др. Сава Шаулић, лекар; др. Бојан Пирц, лекар; др. Владимир Коростовец, лекар; Предраг Анић, учитељ; Милан Шапинац, управитељ школе; Драг. Ђорћевић, управитељ школе; Александар Поповић, учитељ; Тихомир Јевтић, учитељ; Ђорђе П. Јелачић, управитељ школе; Чеда Вуковић, тргова; М. Радивојевић, трговац; др. Надежда Станојевић, лекар; др Милорад Чортановић, лекар; Витомир Миленковић, управитељ поште; Душан Бркић, трговац; Марко Лазаревић, трговац; Живадин С. Богдановић, референт; др. Влад. Пилетић, начелник Санитетског одељења; Цветко Цветковић, в. саветник; др. Никола Белосавић, лекар; др. Ст. Новаковић, лекар, шеф одељења; Ратомир Милићевић, економ; Љуба Марковић, трговац; Чедомир Нешковић, радник; Васа Мучибабић, радник; Војислав Јеленковић, радник; Тоша Анђелковић, радник; Александар Николајевић, радник; Милорад Вујићић, радник; Љубомир Смеглић, радник; Миле Јовановић, трговац; Павле Зарић, трговац; Петар Борисављевић, инжењер; Ђура Илкић, предузимач; Мића Димитријевић, новинар; Тоша Милетић, трговац; Бранко Карановић, индустријалац; Милан Креманац, адвокат; Драгиша Стефановић, индустријалац; Душан Ђурић, марињски официр у пензији; Александар Дамјановић, инжењер; др. Димитрије Гостимировић, лекар; О. Рош, привредник; Миливоје Димитријевић, ресторатер, Јован Петровић, трговац; Сава Ђурасиновић, типограф; Бора Матић, јувелир, В. Полић, трговац; Сава Шарић, трговац; П. Д. Тодоровић, трговац; С. В. Цвијановић, инжењер; Антон Грубер, књиговезац; Јован Живадиновић, књижар.

Приметимо да апел између осталих нису потписали Милош Ђуриђ, Иво Андрић и Исидора Секулић.

apel_srpskom_narodu

 

Back to top button