Контакт

Редакција:

ччЂорђе Бојанић, проф. историје

Главни уредник

 

 

 

 

Седиште:

Србија, 18000, Ниш

 

Контакт:

тел. +381 652061021

редакција – bojanic73@gmail.com

администратор – bojanic73@gmail.com

 

Сајт није под финансијским, политичким и идеолошким утицајем ни једне политичке опције или организације.