Контакт

Редакција:

ччЂорђе Бојанић, проф. историје

Главни уредник

Седиште:

Србија, 18000, Ниш

Контакт:

тел. +381 652061021

редакција – bojanic73@gmail.com

администратор – bojanic73@gmail.com

Сајт није под финансијским, политичким и идеолошким утицајем ни једне политичке опције или организације. Сајт није профитабилан, заснива се на добровољном раду.

Рекламирање у виду плаката на сајту СРПСКА ИСТОРИЈА нема ценовник. Рекламе које се виде су пријатељи сајта СРПСКА ИСТОРИЈА.

АУТОРСКА ПРАВА

Сајт СРПСКА ИСТОРИЈА полаже ауторска права на све властите садржаје.
Дозвољено је преношење ауторског садржаја сајтa СРПСКЕ ИСТОРИЈЕ, уз навођење извора.
Сајт СРПСКА ИСТОРИЈА преноси поједине садржаје са других сајтова и портала, уз навођење и линковање извора, сходно члану 43 Закона о ауторским и сродним правима.
Сајт СРПСКА ИСТОРИЈА не може да се сматра одговорним за садржаје које преноси са других портала.
Сајт СРПСКА ИСТОРИЈА не одговара за коментаре посетилаца на сајту и Фејсбук страни, који су одраз њиховог мишљења.